ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری هدف اصلی سازمان سرمایه گذاری

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی تسهیل کردن شرایط و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری را از اهداف سازمان سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت:سازمان در صدد این است که با برداشتن موانع از سر راه سرمایه گذاران،شریط را برای سرمایه گذاری مساعد نماید.

محمود ایرانمنش خاطر نشان کرد:سرمایه گذار می تواند در همه زمینه ها و اقداماتی که شهرداری انجام می دهد،نقش داشته باشد بنابراین باید بسترها و زیرساخت های لازم جهت جذب سرمایه گذار فراهم شود.

وی با تاکید بر اهمیت و نقش سرمایه گذار در اجرای پروژه های عمرانی،افزود:با توجه به اهمیت این موضوع،سرمایه گذاری باید از یک موضوع فرعی به یک موضوع اصلی تغییر کند زیرا سرمایه گذاری به عنوان نقطه عطفی در شهرداری محسوب می شود.

وی ادامه داد:جذب سرمایه گذار مسئله مهمی است اما مسئله مهم تر انعقاد قرارداد است و در واقع انعقاد یک قرارداد خوب و دوجانبه نقش بسزایی در پروژه های عمرانی دارد.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری افزود:در مجموع رسالت این سازمان جذب سرمایه گذار و مشارکت حداکثری شهروندان در کارها و امور شهرداری و ایجاد زمینه های لازم برای اجرای پروژه های عمرانی و اقتصادی است.

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top